A.P. Møller og Dragør............Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Dragør Nyt 5. november 2002.


Link: Gården på Stautz Allé ... Dines Bogø ... Artikel: DragørNyheder.DKMaj 1945. Rullebanen lige syd for lufthavnen ud for gården Godthaab. En del af de køretøjer englænderne fandt inde i København Lufthavn. (Foto: Poul Petersen).


17. april 1992. Stautzgården set fra syd. A.P. Møller er født i det værelse, der ligger op mod den nyere høje del af gården. (Foto: Annette Bogø).


Juli 1992. Vejen fik navnet i 1973. I baggrunden set den nu nedrevne gård ved Eliad. (Forf. foto).


19. oktober 2002. "Godthaab". Hovedbygning på A.P. Møllers Allé 51 er opført i 1920-1922. Til højre ses den oprindelige gård. Nogle af længerne er fra 1811. Nu er adressen A.P. Møllers Allé 53. Tidligere har adressen bl.a. været Ringbakkevej 8 og D.B.Dirchsens Allé 99. (Forf. foto).


19. oktober 2002. Nu historie. Linie 30’s endestation i Dragør kom dagen efter til at hedde A.P. Møllers Allé. Bussen er malet med rød lodret stribe. Den skal pr. 20. oktober 2002 indsættes på en af de nye A-ruter, som ikke kører til Dragør.(Forf. foto).


13. oktober 2002. Øst for gården ved Eliad blev der gravet efter fortidsminder. Til højre ses det første byggeri på Løgmarken, som området hedder. (Bemærk den store sten ud for gården. Stenen blev i oktober 2003 flyttet til Strandlinien 5B på Dragør Havn). (Forf. foto).Nyt vejnavn

I Dragør har vi nu fået et nyt vejnavn i 2002. Synliggjort ved nyt vejskilt på vejen fra Ndr. Dragørvej til Lufthavn Syd på Ryvej. Da Mini-Metroen (kaldes nu Metroen) langt om længe åbnede ude i Ødestaden i oktober 2002 blev mange busruter i den anledning omlagt. HT kunne benytte lejligheden til at ændre skiltet på linie 30’s endestation fra "Dragør Ringbakkevej" til "Dragør A.P. Møllers Allé".A.P. Møller

Arnold Peter Møller havde på flere måder tilknytning til Dragør. Han blev født 2. oktober 1876 i St. Magleby sogn i stuehuset på nuværende Stautz Allé 1C. Faderen var kaptajn Peter Mærsk Møller, og moderen Anna var datter af skibsreder Hans Nielsen Jeppesen, der boede på Elisenborg tæt ved Stautz Allé.

A.P. Møller besøgte ofte familien i Dragør, og i 1944-1945 i slutningen af besættelsen var A.P. Møller med til at finansiere indkøb af våben i Sverige, der illegalt skulle til Danmark. En del maskinpistoler kom til København i fiskekasser via Dragør havn.

I 1953 blev fonden "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal" oprettet, og på forskellig måde er Dragør og Store Magleby blevet betænkt.Familien

A.P. Møllers bedsteforældre skibsreder Hans Nielsen Jeppesen og Leise Jens Hansendatter var blevet gift i 1842. De havde 7 døtre.

Datteren Nicoline Jeppesen blev gift med kaptajn Jakob C. Isbrandtsen. Deres søn Hans Jeppesen Isbrandtsen, en fætter til A.P. Møller, blev som skibsreder verdenskendt, da hans skib "Flying Entreprise" forliste i januar 1952 efter kaptajn Kurt Carlsen forgæves havde forsøgt at redde det.

Datteren Christine blev gift med murermester Hans F. Stautz. Efter familien Møller i 1884 var flyttet til Svendborg, flyttede Christine og Hans Stautz ind på gården, der først mange år senere er blevet kendt som "Stautzgården". I bogen "Hans Jeppesen Isbrandtsen" af Martin Hans Borg kan man læse mere om familien Isbrandtsen.A.P. Møllers fødehjem

Gården på Stautz Allé 1 er opført i 1812 af skipper Peter Albert Riber. I 1873 købte skibsreder Hans Nielsen Jeppesen gården for at bruge den som sejlmagerværksted. Stuehuset blev som tidligere nævnt først benyttet af datteren Anna og svigersønnen kaptajn P.M. Møller, og så senere af datteren Christine og svigersønnen murermester Hans Stautz.

I 1910 blev en tilbygning opført på vestsiden af stuehuset op mod det værelse, hvor A.P. Møller var blevet født.

Det er murermester Stautz, der i begyndelsen af fyrrene sælger ejendommen til grosserer Kai Lippmann. Lippmann var ivrig indsamler af genstande til Amagermuseet, og han var stifter af Amagermuseets venner i 1925.

Kai Lippmanns søn Ole, der døde i september 2002, blev landskendt som modstandsmand og chef for de danske faldskærmsagenter. I bogen "Dengang og Nu. Del 1" kan man læse om familien og den vej, der fik navnet Kai Lippmanns Allé.Familien Møller og Dragør

A.P. Møller døde juni 1965. Sønnen skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, født 1913, har videreført mange af faderens virksomheder og tilføjet nye.

Dampskibsselskabet Svendborg, Dampskibsselskabet af 1912, Odense Stålskibsværft, Lindøværftet, Mærsk Kemi, DISA, Mærsk Data, Dansk Supermarked, Dansk Boreselskab og Mærsk Air er alle navne man i dag forbinder med familien Mærsk Møller. Ikke mindst Mærsk Air med hangarer m.v. i København Lufthavn syd er kendt som et flyselskab med mange ansatte bosat i Dragør.

Mærsk-navnet stammer fra A.P. Møllers farmoder, Kiersten Pedersdatter Mærsk.Ringbakkevej – nu A.P. Møllers Allé

Til daglig tænker de fleste ikke særlig meget over, hvorfor vores veje hedder det de gør. Ringbakkevej fik sit navn i 1973, da vejen blev asfalteret.

Dengang var det en del af en tysk anlagt "Ringvej" fra 1944. Rullebanen, der var 12 m bred og 8 km lang, lå i en ring tværs gennem daværende St. Magleby kommune. I tilknytning til rullebanen var der i 1944 bygget 3 hangarer, opført mange barakker og anlagt 24 flyverkskjul.

Efter besættelsen benyttede dansk militær rullebanen, når fly fra lufthavnen skulle til og fra reparationshangaren (i dag kendt som Hollænderhallen) ved St. Magleby kirke I mange år var der bebyggelsesrestriktioner langs rullebanen af hensyn til fly med et stort vingefang.Godthaab og A.P. Møllers Allé

I mange år var der kun et husnummer på Ringbakkevej. Det var handelsgartner Schmidt’s gård "Godthaab", der havde adressen Ringbakkevej 8. Før 1973 var adressen D.B. Dirchsens Allé 99, i tresserne D.B. Dirchsens Allé uden nr. og før 1951 havde "Godthaab" adressen Grønvej eller Grønnevejen uden nr.

Man har nu vendt numrene på alléen således at numrene starter ved Ndr. Dragørvej og Godthaab ligger nu på A.P. Møllers Allé 51-53.

Ud over Godthaab, Teknisk Erhvervsskole og Luftfartsskole får de nye firmaer nord for gården Eliad i området "Løgmarken" adresse på A.P. Møllers Allé. Om vejnavet også skal bruges på forlængelsen ind i Tårnby kommune til udfletningen ved Amager Landevej/Øresundsbroen, vides endnu ikke.