V3 "panserbil" i Asserbo..............Webmaster: Dines Bogø

Region 5: Generelt ... Dines Bogø ... Se også kampvogn fra 1932
I 1994 tegnede Kjeld Mulbjerg aktionen i Asserbo, som foregik på daværende Vinkelvej sent om fredagen 5. maj 1945. Foto th. er taget af Dines Bogø 1. april 2007 under et besøg hos sommerhusejeren.Flere af deltagerne har beskrevet forløbet. Tegneren fik forevist fotos fra 1945 af sommerhuset og "panservognen".

Kjeld Mulbjerg, der i mange bl.a. lavede karikaturtegninger til aviser tegnede også til Svikmøllen. Tegningen er lavet til bogen "I dette øjeblik : de så det ske - befrielsen maj 1945 - og 60 år efter" og med tilladelse af tegneren gengivet her.
Modstandsfolk med panservogn V3 var i kamp med Lorentzen-gruppen i Asserbo.


V3 har været udstillet foran Frihedsmuseet i mange år.På Hundested-Hillerød banens værksted i Frederiksværk var en Ford model AA 1930 over en to måneders periode blevet ombygget til en "Partisan-panserbil" kaldet V3 (modstykke til Tysklands V1 og V2).

Køretøjet blev færdigbygget natten mellem 4. og 5. maj 1945. Allerede på selve befrielsesdagen (omtalt 6. maj 1945 i Frederiksborg Amts Avis) kom køretøjet for alvor i brug, da modstandsfolk om eftermiddagen stormede et sommerhus i Asserbo på daværende Vinkelvej (** nuv. Hedehusvej 3). I sommerhuset, der "tilhørte" en tyskvenlig direktør Karl Schultz (* født 1896) fra restaurant Tosca i København, havde Lorentzen-gruppen og HIPO-folk m.fl. skjult sig.

(*) Sommerhuset var ejet af Inge Schultz, der var svigerinde til Karl Schultz. Direktør Karl Schultz blev i sommeren 1947 idømt 18 års fængsel ved byretten for mordforsøg, cellestikkeri og sortbørshandel. Landsretten ændrede straffen til 6 års fængsel.

(**) Efter at Melby Kommune var blevet sammenlagt med Frederiksværk Kommune i 1970 ændrede man vejnavnet, fordi der også i Frederiksværk var en Vinkelvej. Vejen Hedehusvej blev opkaldt efter en nu nedrevet skovløberbolig, der hed "Hedehus".

Sommerhuset blev beskudt med vognens maskingevær. Tre døde (et selvmord) i sommerhuset og 15 blev taget til fange heraf 5 hårdt sårede, bl.a. Lorentzens veninde Anna Lund (født 1913). Hun blev som flere andre fra gruppen dødsdømt, men  i 1946-1950, da andre fra gruppen blev skudt, henrettede man ikke kvinder. Hun blev mod sin vilje benådet i 1949. Efter løsladelsen i 1956 flyttede hun til Tyskland, hvor hun fik statsborgerskab og hvor hun boede indtil sin død sommeren 2007.

De mange skudhuller, på nær et, er fra senere øvelsesskydninger. Hullet i pladen foran blev skåret, da man på prøveturen i Frederiksværk om dagen den 5. maj opdagede, at motoren fik for lidt luft. Desuden måtte man skære i pladen foran chaufføren, da udsynet var for ringe. Pladerne er meget tynde undtagen pladen foran motoren.Det havde forlydt, at V3 havde væet i hård kamp. Inden V3 skulle køre med som eskorte til København for de lastbiler, der skulle transportere Lorentzen-gruppen, måtte V3 "friskes lidt op". Vognen var kun ramt af et enkelt skud og derfor affyrede man på tæt hold en salve fra en amrk. 11,7 mm pistol i siden på vognen.

Forfatteren, journalist Erik Haaest har skrevet om Anna Lund, der blev såret i sommerhuset. Beretningen bygger på arkivmateriale og mange interviews med den ældre dame. Haaest har udgivet 2 af 3 bøger i en serie. Bind 1 generelt om Lorentzen-banden udkom 15. maj 2007. Bind 2 fortæller om den nu afdøde Anna Lund Lorentzen. Han opgav at udgive Bind 3.


Efter aktionen ved sommerhuset i Asserbo blev der optaget film af de undersøgelser man foretog på stedet, da der skulle skrives rapporter.


Foto taget efter aktionen af overbetjent Edvard Steenberg Andersen fra Frederiksværk Politi.


Sommerhuset 1. april 2007. For en del år siden blev sommerhuset udbygget mod nord.


Svendsen, Löjmann og Østergaard-Larsen. Døde fra sommerhuset indbragt til Frederiksværk Sygehus. Sårede blev også ført til Sygehuset. De øvrige blev i første omgang kørt til modstandsbevægelsens hovedkvarer på Frederiksvæk Rådhus.

V3-vognen, der bl.a. blev vist frem i Göteborg og Stockholm, deltog i en sejrsparade i Paris. I dag er den opstillet foran Frihedsmuseet i Churchillparken med en enkelt af de oprindelige påmalede tekster.

"Partisan-panserbil" V3 er omtalt i mange bøger. I 1986 beskrev Jørgen H. Barfod i en lille folder bilens historie illustreret med mange fotos fra museets arkiv.Asserbo - generelt


I 1944 var et sommerhus i Asserbro blevet afbrændt. Huset tilhørte løjtnant Banner-Jansen i Schalburg-korpset. Som hævn for denne afbrændte Mogens Otto Reholt den 2. september 1944 nogle sommerhuse.

Brdr. Reholt, Norreen og Regelov Jensen  havde været i Karsemoselejren. Efter badning ud for Asserbo smed Reholt nogle medbragte flasker med brændvædske ind i 2 sommerhuse. Sommerhusene var direktør Henckels "Granly" på Nyvej og direktør Carl Jacobsens "Pottemagerhuset" på Møllevangsvej.Den nazistiske soledanser Leif Ørnberg havde i 1945 sammen med hustruen Elna søgt skjul i sommerhuse i Asserbo-området. De blev anholdt den 5. maj 1945 og indbragt til Frederiksværk, hvor Lorenzen-gruppen også blev interneret. Leif Ørnberg blev i 1946 idømt 5 års fængsel. Elna Ørnberg fik 2½ år fængsel. Efter udstået straf flyttede de til Madrid.
Anna Lund Lorentzen løslades 1956.


"Prøven" juni 2007. I medlemsblad for Frederiksværkegnens Historiske Forening bringes en artikel om Lorenzenbanden samt kildehenvisninger til sagen.
Omtale af Erik Haaest bog om Lorenzen-gruppen.


Anna Lund & Jørgen Lorentzen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Flammen - Mindesten i Asserbo Link til Frihedsmuseet