24. december 1938. Nytorv i København.

24. december 1938. Lise-Lotte passes af "Kaffemanden",
medens mor og far (Gerda og Kaj Mathiasen) passer grossistfirmaet,
der lå over papirhandlen.

Foto udlånt af Lise-Lotte Skriver. Kopi Dines Bogø