Erik Housted fortalte om bogen "Amager"


25. februar 2003


Det er svært at gengive et foredrag, men Erik fortalte om baggrunden for bogen, der udkom december 2002. Forlaget Nyt Nordisk havde i 1998 spurgt om muligheden for en Amagerbog. Samtidig havde de angivet omfang og lavet oplæg til layout. De 4 forfattere havde hver fået mulighed for at skrive 100 sider.

Erik fortalte om det praktisk samarbejde mellem redaktører og forlaget. Sidst der udkom en Amagerbog var i 1939, og den var opbygget efter meget kommercielle principper.

Erik viste kort, luftfoto og beskrev, hvordan han havde gennemgået materiale om ejendommene i Sundby inden han begyndte sammenskrivningen af det ofte meget store grundmateriale. De forskellige arkiver, hvor mateiralet er fundet, blev omtalt. Erik fortalte om udvalgte områder i Sundbyvester og Sundbyøster.

Henrettelsespladsen ved Vermlandsgade blev brugt som eksempel på hvor meget grundmateirale der var samlet om en enkelt sag. Erik havde medtaget en meget stor stak papirer. Indeholdet er sammenskrevet til nogle få sider i bogen.

Under og efter mødet var der mulighed for at stille spørgsmål, som Erik beredvilligt besvarede.

Der udspandt sig en livlig mindre debat om Christianshavn er en del af Amager. Erik Housted argumenterede med landkort og citater for, at det er 2 selvstændige områder.

Citat efter hukommelsen: Dines Bogø


Opdateret: 01. august 2006 23:43