Sydstrandens Villaby. Del 3 af ?

Artikel i Dragør Nyt, 30. april 2002. Uddrag


Fra 3. del af artiklen om "SydstrandensVillaby"

I slutningen af fyrrene mødtes "Nord" og "Syd" på Sydstrandens Fremmes boldbaner, der dengang lå mellem Krudttårnsvej, Borgervænget, Sandbakken og Skippervænget. Blandt de udklædte deltager ses Kaj Mathiasen, Ernst Brandt, Harald Jensen, Holger Carlsen og Jørgen Andreasen. (Foto udlånt af Gerda Mathiasen).


Uddrag
....
Nord og Syd
Dragør Borgerlige Skyttelag, der blev stiftet i 1927, omfattede i begyndelsen kun lokale og landliggerne på Nordstranden. Men allerede i 1946 var foreningen på besøg på Sydstranden.

Læderhandler Ernst Hugo Brandt fra Solvænget 11 var året før blevet udråbt til fuglekonge, og den første søn-dag i august mødtes man i fuglekongens have for derfra at marchere til skydningen på Dragør Badehotel.

I anden forbindelse havde man også kontakt mellem de to områder. På Sydstrandens boldbane, der lå mellem Borgervænget, Sandbakken og Skippervænget, mødtes repræsentanter fra "Nord" og "Syd". Man afholdt bl.a. fodboldkampe og "Sydstranden" var med til at støtte "Nordstrandens" krav om, at Grushullerne på Stationsvej skulle bevares som et ubebygget område....


Oversigt-artikler