Dragør

- stiftet 17. januar 1939
Formand Berit Libnau Nielsen
e-mail
32 53 28 12
Næstformand: Tove Knudsgaard 32 53 63 79
Kasserer: Anni Bay Olsen
e-mail
32 82 13 66
Sekretær: Irene Faurschou Larsen
e-mail
32 53 23 32
mobil 31 62 84 50
Best-medlem: Lisbeth Svendsen 32 53 84 24
Suppleant: Ellinor Walløe 32 53 46 60
Suppleant: Lis Pedersen 32 53 77 08

Kommende arrangementer for 1. halvår 2008

Hvor intet andet er nævnt foregår møderne i Hollænderhallen, Halvejen 3, første sal, kl. 19.30.
Husk tilmelding til sekretæren senest dagen før inden kl. 10.00.
Traktement kr. 40,-. Gæster er velkomne og betaler yderligere en afgift på kr. 10,-.

8. Jan. Fødselsdag
Dines Bogø fortæller med e1 af sine spændende emner.

22. Jan. en aften i Dragør
VI spiser i Dragør (hvor meddeles senere) derefter går vi i DRAGØR BIO til en filmforevisning.
Pris ca. kr. 175,00.
Mødested: Neels. Torv - kl. 17.45
Tilmelding og betaling senest 8. januar 2008.

12. Feb. Generalforsamling
Fa deltagergebyret på kr. 40.00 serveres "dagens ret" - inkl. een genstand.
- Kun for medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

11. Mar. En stærk kvinde
En aften med Ullian Knudsen.

8. Apr. Blomsterbinding
Blomsterbinder Vicki Mikkelsen viser nye muligheder med årstidens blomster.

20. Maj Dag tur
Nærmere om delte arrangement senere.
Tilmelding og betaling senest 8. april 2008.