KFS-Møder / Kalender / 2007-08
*
(Hvor intet andet er angivet, holdes møderne på Svanemøllens Kaserne/Forsvarsakademiet Bygning 75 ved Svanemøllen St. Kbh. Der er fine parkeringsmuligheder på kasernearealet.)

Onsdag 10 oktober 2007 kl.19:30 Flyvemuseet i Værløse opdatering og Airshow optagelser 2006 – 2007
Onsdag 14 november 2007 kl.19:30 Gamle filmsoptagelser bl.a. Fokker CVE, som er beskrevet i klubbens blad, endvidere film om "Secret War WWII" sluttende af med "DDL filmen 1918-1950"
Onsdag 12 december 2007 kl.19:30 Får vi besøg af Jørn Junker der fortæller om Luftwaffes aktiviteter i Danmark under WWII, med speciel vægt på Fliegerhorst Vaerlöse.
Onsdag den 9. januar 2008 kl.19:30


 
Forfatteren og historikeren Dines Bogø kommer denne mødeaften og viser fotos samt fortæller om begivenhederne i Københavns Lufthavn og på Sydamager i årene 1939-1947. (se også foto og tekst inde i bladet).
Onsdag 13 februar 2008 kl.19:30 Temaerne for mødedatoerne i februar og marts 2008 er endnu ikke fastlagt. Møderne bliver beskrevet i næste Hangartidende der udkommer primo februar 2008.
Onsdag 12 marts 2008 kl.19:30 Temaerne for mødedatoerne i februar og marts 2008 er endnu ikke fastlagt. Møderne bliver beskrevet i næste Hangartidende der udkommer primo februar 2008.
Onsdag 9 april 2008 kl.19:30 Den årlige Generalforsamling efterfulgt af blandt andet gamle og nyere optagelser fra flyvepladsen ved Værløse og flyene der har opereret her.

  Retur til Startside