Lone Maslocha


Nygift par skudt januar 1945 i Gentofte af Gestapo. Mere om Lone og Lucjan


Fotograf Anna Louise Christine Maslocha, kaldet "Lone". Fotograferet af Rigmor Mydtskov, en kollega og veninde. Firmaet Mydtskov, hvor Lone arbejdede i flere år, lå dengang i St. Kongensgade 27, Kbh.K.

Født: 26. oktober 1921 i Klucze, (Kluczach kolo Olkusza) i Polen af danske forældre: Louise Mogensen (1884-1947) og ingeniør Knud Mogensen (1881-1943) var udstationeret af cementkoncernen F.L. Smidth.

Efterskole på Stevns og Snoghøj Gymnastikhøjskole og aktiv i Konservativ Ungdom i København.

Broderen Knud Valdemar Mogensen (født 1906) var med i den finske vinterkrig fra januar 1940 og senere efterretningsmand.

Broderen Jørgen Lønborg Friis Mogensen var i modstandsbevægelsen. Han var en af de danske, der var sammen med efterretningschef ritmester (senere oberst) Hans Lunding som gidsel i tysk fængsel.

Det var broderen Jørgen, (født 1909) der konsekvent startede med at kalde sin søster for "Lone" frem for Anna eller Louise. Han var i 1944 dansk vicekonsul i Danzig (Gdansk) i Polen, da han blev anholdt af Gestapo anklaget for spionage m.v.

Lone samarbejde med "Citronen" Jørgen Haagen Schmith.

Hun var aktiv med spionage, radiotelegrafi og kurértrafik. Hun fotograferede og arbejde også med mikrofilm.


Lone Mogensen på Frederiksberg. (Foto i privateje).

Tilknyttet bl.a. Polsk-Engelsk Efterretningstjeneste.

På et tidspunkt var Lone Mogensen ansat på det polske gesantskab i Stockholm, hvor hun bl.a. havde kontakt til Sven Seehusen. Hun udtalte engang til ham, da de talte om hendes store viden om organisationen: "Jeg bliver ikke taget af Gestapo - de får mig ikke".

Hun boede fra 30. april 1944 en periode på Hans Jensens Vej 44 i Gentofte sammen med Lucjan Maslocha. Hun rejste til Sverige i sommeren 1944 og kom først tilbage i begyndelsen  af december 1944.

Hans Jensens Vej ligger i Gentofte kommune mellem Bernstorffvej og Lyngbyvejen. Telefoncentral for den vestlige del af Hans Jensens Vej er Gentofte og postdistriktet er Hellerup.


Huset set fra Hans Jensens Vej. Dengang hed vejen Hans Jensensvej.


Hun brugte ofte navnet "Inge Sørensen", bl.a. når hun var i Sverige. Andre dæknavne var "Inga Söndergaard" og "Maja Matjeka". Sidstnævnt brugte hun kun i Sverige.

Maja Matjeka fra Dragør var flygtet til Sverige i august 1944, og hun anede ikke, at hendes identitet blev benyttet illegalt. Det fik hun først at vide 25 år efter krigen.


Lones falske identitetkort. Bemærk hendes fødelsdata på kortet, hvor hun er blevet gjort næsten 11 år ældre. Lone og hendes yngste bror Jørgen samarbejdede om at fremstille falske papirer til polske efterretningsfolk. Hendes svigerinde Bozana boede indtil hun måtte flygte til Sverige på Hyldegårdsvej 32A, 1.sal, og måske var der derfor, hun valgte den falske adresse. I samme opgang boede en anden af Lucjans nærmeste medarbejdere.


Hun blev viet 31. december 1944 til Lucjan Maslocha af Kjeld Geertz-Hansen i den katolske Skt. Ansgars kirke i Bredgade.

Da Gestapofolk 3. januar 1945 ca. 01.30 overrumplede Lucjan og hende, nåede hun ikke at tage sin giftpille eller at blive påklædt. Hun opholdt sig i gæsteværelset på 1.sal i villaen på Hans Jensens Vej 44 i Hellerup. Hendes lig blev ført til Shellhusets kælder.


Lone Mogensen. Fotograferet af H.J.Mydtskov 1940.

Hun blev i juni 1945 fundet i en kiste i Ryvangen stadig indsvøbt i et divantæppe, der var taget fra stuen på Hans Jensens Vej.

I erklæringen fra Retsmedicinsk Institut 26. juni 1945 omtaltes særdeles kraftige skudlæsioner. En medarbejder på Retsmedicinsk Institut taler med Lones moster Ingeborg, der skal identificerer liget. De taler om, at måske har Lone taget gift, og først derefter har hun fået de særdeles kraftige skudlæsioner. Oplysningen om gift fremgår ikke af Ligsynsattesten. Lones mor Louise Mogensen tror, at datteren nåede at tage gift, og dette fortæller hun til en bekendt, der også omtaler det i en artikel i 1945 og igen i bladet Pigtråd i 1956.

Oplysningen om gift og senere kraftig skydning stemmer kun delvis overens med udsagn fra andre kilder. Pressen skriver allerede i juli 1945 om en tømt giftampul. En af de personer, der kendte Lone godt skriver om giftpillen, men omtaler en del år senere i en anden artikel, at Lone ikke nåede at tage gift.


Lone Maslocha blev sammen med sin mand bisat ved en højtidelighed fra Vestre Kirkegaards nordre store Kapel søndag 1. juli 1945.


Mindehøjtideligheden søndag 1. juli 1945 kl. 13.00 i Vestre Kirkegaards nordre store Kapel.


29. august 1945 blev hun sammen med sin mand Lucjan flyttet til Det store gravfelt i Mindelunden i Ryvangen, hvor hun var ene kvinde blandt 105 mænd.

De 6 bærere var:
Knud Mogensen, Frb.
Konsul Jørgen Mogensen
Kjeld Høyer, Kbh. NV.
Bogholder Grøseth, Frb.
Snedkermester E. Hoffmann, Hellerup
Cykelhandler Henry Hansen, Charlottelund


Tv: Gravstenen i Ryvangen.. Th: Foto fra avisartikel august 1945, hvor det omtales, at fru Lone Maslocha er den eneste kvinde i Mindelunden sammen med 105 mænd, der også blev fundet i Ryvangen. Foto er fra efteråret 1944
.

Lone Maslochas Leica kamera og andre effekter, som forsvandt fra villaen, er aldrig blevet fundet, og det vides ikke om tyskerne fik hendes film.