Lucjan MaslochaDines BogøWebmaster: Dines Bogø


Nygift par skudt januar 1945 i Gentofte af Gestapo.

Mere om Lone & Lucjan


Lucjan Maslocha, 1938.

Løjtnant, 1. styrmand i den polske flåde kaldet "Den lille mand" og "Maly".Født i Polen: 15. juni 1912 i Bobrowniki (Bobrownikach) tæt ved byen Wloclawek vest for Warszawa.

Førstestyrmand på M/S Pilsudski (søsterskib til Batory) i starten af krigen.

Anholdt og sat i tysk fangelejr nær Lübeck. Kom efter flere flugtforsøg til Danmark i sommeren 1943. Flere katolske præster hjalp Lucjan på hans vej gennem Danmark.

Faderen og en bror døde under krigen. Hans mor og anden bror boede fortsat i Polen.

Kurér og kontaktmand til Polsk eksilregering i London.

Samarbejde med Tom Søndergaard og "Citronen" og lærte sin senere hustru at kende via dem.

Han hjalp også Den danske Modstandsbevægelse med våben, og fra dansk side hjalp man Maslochas landsmænd, der skulle smugles fra Sverige til Tyskland via Danmark.

Aktiv med spionage og radiotelegrafi. Bl.a. sørgede han for, at der kom radioudstyr fra London via Sverige til Danmark.

Når han selv sendte var det ofte "blindsending". Han sendte og fik via kurér kvittering og svar på evt. spørgsmål. Lucjan Maslocha havde lært styrmandstelegrafi. D.v.s. at hans sendehastighed langt fra var på højde med radiotelegrafister. Han havde også telegrafister til at sende for sig. De fik udleveret krystaller af ham, ofte lige inden sendingen.Svend Bjørneboe "Bamse"


Svend Bjørneboe, der var ansat i Marinen som telegrafist, bistod i 1943-1944 Lucjan Maslocha.


I 2005 stod Svend Bjørneboe ved opgangen til et af sendestederne på Strandvejen i Hellerup. Mere om: Svend Bjørneboe

Lucjan Maslochas organisation samarbejdde med Studenternes Efterretningstjeneste og det engelske Secret Intelligence Service (SOE & SIS).

Via Den Polske eksilregering i London tilknyttet Polsk-engelsk Kontinentale Aktion "Akcja" med dæknavnet "Felicia" og leder af organisationen fra omkring årskiftet 1943-1944 efter Adam Sokolski, der måtte tage til Sverige.

Lucjan Maslocha boede fra april 1944 på Hans Jensens Vej 44, Hellerup. Her havde han nærmest familiestatus og på 1.sal disponerede han over gæsteværelset. Naboer viste, at "Hr. og Fru Møller" boede til leje hos Wehages i nr. 44.

Lones svigerinde Bozana Mogensen boede på Hyldegårdsvej 32A i Charlottenlund. I samme opgang boede skolebetjent Kaj Jensen.

Via Lone kom Lucjan Maslocha i kontakt med Kaj Jensen, og det var Kaj Jensen, der aftalte, at Lone og Lucjan kunne låne et gæsteværelse hos arkitekt Wehage.

Familien Wehage hjalp Lucjan Maslocha med at aflevere meddelelser og radiokrystaller, og enkelte gange transporterede man også våben for ham.

Lucjan Maslocha havde sprogøre og han lærte at tale og forstå dansk. Ud over polsk beherskede han mer eller mindre andre sprog.

Lucjan Maslocha havde undersøgt nabolaget grundigt, så han kunne komme væk også i mørke.


Hans Jensens Vej 44 er tegnet af  arkitekt Robert Wehage. "Hr. og fru Møller" boede i gæsteværelset på 1. sal.

Han var meget udadvendt og til tider mindre opmærksom på sin egen sikkerhed.

Dog sendte han aldrig eller kun uhyre sjældent fra villaen, men valgte skiftende sendeadresser. Men enkelte gange foregik sendingen dog ikke længere væk end 100 meter fra en nærliggende villa på samme vej (hos ingeniør Aage Monies i nr. 29). Den sender han normalt anvendte arbejdede på lysnet med en udgangseffekt på 2-5 watt. Han valgte en lysnetsender, da han ikke ville slæbe rundt på et større batteri.

Ikke langt fra Hans Jensens Vej. På Bernstorffvej 2, 2.sal boede lærer Preben Lunddahl (34 år). Han var sammen med skolepedel Kaj Aage Osvalt Jensen (40 år) fra Hyldegårdsskolen nogle af Maslochas kontaktpersoner. Kaj Jensen kom ofte i villaen, og det var ham, der havde været ved Vesterhavet i sommeren 1944 for at tegne og fotografere tyske anlæg. Det var også Kaj Jensen, der oprindelig satte Maslocha i forbindelse med arkitekt Wehage.

Maslocha benyttede også Kaj Jensens tjenestested på Hyldegårdsvej 22 i Charlottenlund til sending.

Lunddahl og Jensen solgte også de guldbarrer, som Maslocha fik fra London til finansiering af arbejdet. En guldbarre kostede dengang 17.000 kr., netop det beløb som Maslocha havde skjult i sit logi sammen med en guldbarre. (En tilfældighed sikkert! Den check kontorchef Vilhelm Jacobsen udskrev den dag, hvor han blev likvideret februar 1948 var nøjagtig på ½ guldbarres værdi. Jacobsen havde kontakt til polske kredse og checken blev aldrig indløst).

Flere af Maslochas kontaktpersoner kom i English House på Nørrevold. Efter mordet på kontorchef Jacobsen blev der talt og skrevet meget om polakker, der kom i English House. Det er korrekt men ikke på en måde, som det senere blev udlagt i aviser og bøger.

I.flg. planen skulle Lucjan Maslocha været blevet i Sverige i 1944, da han var stærkt efterlyst, men han ønskede at være sammen med Lone Mogensen, der var kommet til Danmark via ruten Varberg-Frederikshavn 3. december 1944.

Han blev viet hemmeligt 31. december 1944 til Anna Louise Christine (Lone) Mogensen af Kjeld Geertz-Hansen i den katolske Skt. Ansgars Kirke, Bredgade 64. Inden Lone ankom havde Lucjan skriftet i kirken. Lone fik gule theroser. Måske et dårligt varsel sagde hun efter vielsen.

Om aftenen 2. januar 1945 forsøgte han at komme tilbage til Sverige med Østbornholmsruten "Lise-ruten" via Falsterbo, men tyskerne foretog en razzia på skibet. Det lykkedes Lucjan Maslocha at undslippe efter at have efterladet sin mappe med håndgranat og revolver i styrmandens kahyt.

Da han uventet kom tilbage til sit logi lånte han en Colt kaliber 7,65 af huset ejer arkitekt Robert Jens Wehage (44 år). Maslocha havde foræret revolvere til begge sine værtsfolk.

Gestapo foretog omkring kl. 01.30 en razzia mod villaen. Gestapo havde fra en kvinde på Amager fået et tip om, at en unavngiven officer havde skjult våben i en villa. Det var ikke et frisk spor, men noget man havde fået et tip om allerede et par måneder før. Måske var gestapoaktionen udløst af sabotagen mod Torotor dagen før i Gentofte.

Den omtalte kvinde havde fundet ud af at hendes mand havde et forhold til frk. C.S.J. (en søster til Dagmar Wehage). Kvinden anmeldte til tyskerne, at hendes mands elskerinde frk. C.S.J. af og til kom kom et sted i en villa, hvor der boede en officer, der skjulte våben. Desuden havde kvinden påstået, at frk. C.S.J. også havde et forhold til officeren.

Da Gestapo den 24. december 1944 havde skygget C.S.J. konstaterede de, at hun besøgte beboerne på Hans Jensens Vej 44 i Hellerup. Derfor var villaen i søgelyset, da Gestapo foretog husundersøgelser og anholdelser 2-3. januar 1945 forskellige steder i det nordlige København.

Dagmar Wehages søster C.S.J. blev anholdt senere om natten den 3. januar 1945. Hun tilbragte 2 måneder i tysk fængsel.

Den jaloux kvinde, der havde foretaget anmeldelsen til tyskerne, blev såret primo februar 1945 under et likvideringsforsøg.

Da Lone og Lucjan Maslocha ikke åbnede den aflåste dør til deres værelse på 1. sal, blev døren sparket op.


Gæsteværelset på 1. sal set fra døren ud til gangen. Da Gestapofolkene skød fra døren ramte de Lucjan, der sad på sengekanten nærmest vinduet. (Foto: Rigspolitiets tekniske afdeling).


Lone nåede ikke at tage sin giftampul inden hun blev beskudt bl.a. i underlivet og i benene af flere meget lange koncentrerede salver affyret på tæt hold. Lucjan blev hårdt såret bl.a. ved næsepartiet, hvorved hans mistede synet. Han nåede kun af skyde få skud mod de indtrængende.

Villaen blev ransaget og man fandt ret hurtigt Maslochas radiosendere, som han ikke havde skjult bag et bræt i skunken i gangen, som han ellers plejede. Hans guldbarrer, penge, telefonliste og mikrofilm blev ikke fundet.

Kl. ca. 03.30 blev såvel han som sin døde hustru indsvøbt i et tæppe båret ud i en af udrykningsvognene. Han blev i bevistløs tilstand indbragt til Nyelandsvej Lazaret på Frederiksberg.

På Nyelandsvej lazaret blev han afhørt to gange af den tyske kriminalmand Carl Käsemodel (36 år), delvis via den danske tolk H.E.S. (30 år). Tolken har senere i en privat rapport omtalt noget af det Maslocha skulle have fortalt. Tolken oplyser dog, at afhøringer måtte foregå på polsk, da Maslocha tilsyneladende ikke forstod andre sprog. En sprogkyndig værnemagtsoldat hjalp med oversættelsen.

I en anden rapport står der, at Lucjan Maslocha døde efter 6 timer af sine kvæstelser, og at han blev lagt i kiste 4. januar, men H.E.S. hævder under afhøring i 1946, at Lucjan levede flere dage.

Lucjan Maslocha blev i slutningen af juni 1945 fundet i en kiste i Ryvangen. Ved en højtidelighed blev han sammen med Lone bisat 1. juli 1945 fra Vestre kirkegaards kapel.


Mindehøjtideligheden foregik fra Vestre Kirkegaards nordre Kapel.

29. august 1945 blev kisten flyttet til Mindelunden i Ryvangen, mindre end 1½ km fra det sted han havde boet, og hvor han i nærheden havde haft flere dækadresser.

De 6 bærere var:
Sagførerfuldmægtig Palle Tillisch, Hellerup
Arkitekt Robert Wehage, Hellerup
Aktuar Thøger Busk, Kbh.K.
Lucjan Ignaczak, Valby
Aksel Arborg, Kbh.Ø.
Søløjtnant G. Thomsen, Kbh.K.


Gravsten i Ryvangen angiver dødsdato til 3. januar 1945.