Nivå, Radar og Kanonstillinger.....................Webmaster: Dines Bogø




11. marts 1945. Nivaa Artilleristilling

Villa Stella Matutina

Marineradar

Nivå stillingen

Kort med alle tyske radaranlæg i Danmark

Tyske anlæg i Rungsted

... Dines Bogø ... Nivå