Sø- og Sydfronten... Dines Bogø ...Webmaster: Dines Bogø

Kbh. Befæstning: Generelt

Amager Fort
Dragør Fort
Flakfortet - off. side
Flakfortet: Private fotos
Flakfortet: Besøg 9. aug. 2011
Kastrup Fort
Kongelundsfortet
Lange Krudthus
Mellem Fort
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Middelgrundsfortet off. side
Middelgrundsfortet
Mosede Batteri
Prøvestenen
Saltholm
Sydfronten - Sydamager
Trekroner
Fra bogen: LAND BEFÆSTNINGEN af Premierløjtnant O. Andersen.

Anlæg på Amager om befæstningslinien 1914-1916: Denne ø udgjorde landbefæstningen sydfront, men hovedparten af forter og batterier var underlagt kystbefæstningen, f.eks  samt batterierne Kastrup - og Dragørforterne samt batterierne ved Kongelunden.

Landmilitært havde man planer om bygning af nogle skyttegravlinier tværs over øen; de skulle udføres under fæstningens armering, dvs. klargøring til krig.

Infanterianlæggene skulle i givet fald støttes af ild fra 15 cm. 9 cm og 75 mm kanoer samt maskinskyts.

De gamle anlæg på Christianshavns Vold indgik i en årrække i Amager befæstning, men blev nedlagt, da de permanente anlæg på øen, Dragør Fort. m. fl. blev færdige.