Tyske radaranlæg i Danmark

Tyske anlæg - generelt

Fra bogen "Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945" redigeret af orlogskaptajn Peter Thorning Christensen.