Tyske radaranlæg i Danmark.....................Webmaster: Dines Bogø

Tyske anlæg: Generelt

Fra bogen "Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945".
Redigeret af orlogskaptajn Peter Thorning Christensen.