27. september 2008. Dragør Lodstårn opført 1912.
(Ved tryk på foto ses Luftfoto fra Dragør gl. by 1999).

Dragør Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 14. november 1995, og formålet er at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier. Disse kan have form at nedskrevne beretninger, fotos, levende billeder, interviews og samtaler med lokale personer samt andet materiale, der kan belyse lokalsamfundets udvikling og liv i fortid og nutid.

Foreningen har endvidere til formål at støtte udgivelsen af bøger, hæfter og lignende med lokalhistorisk indhold, samt at opfordre og medvirke til, at der bliver nedskrevet beretninger og artikler om områdets lokalhistorie med fornøden billedmæssig dokumentation.

Foreningen samarbejder med de øvrige lokalhistoriske foreninger på Amager. Se Link.

Kontingent for 2013 er fastsat til: Enkeltmedlem 100 kr. Familie 150 kr.

Tilmelding her


Opdateret af Dines Bogø: 9. februar 2013