Besøg på det nye Lokalarkiv

Mandag, den 7. maj 2001.


Mandag den 7. maj 2001 var bestyrelsen inviteret til åbning af Lokalarkivet nye lokaler i det gamle. rådhus på Stationsvej 5.

Bibliotekar Lis Thalov har indrettet de nye lokaler på en sådan måde, at bygningen er meget veludnyttet. Hun har lavet et stort forarbejde med planlægning af indretning af lokaler og selve flytningen af de mange uvurderlige arkivalier. Arkivet lå tidligere i villaen på Stationsvej 9.


Stationsvej 5 i slutningen af tyverne og i 1931.   
Kurt Mathisen fotograferede den 7. maj 2001.


Opdateret: 02. august 2006 23:18