Besøg på Dragør Lokalarkiv

Dragør Lokalhistoriske Forening besøgte
Dragør Lokalarkiv den 11. juni 2003Medlemmerne er ved at indfinde sig på Lokalarkivet.


Lokalarkivar Lis Thavlov fortæller om et postkort fra 1945 og specielt betydning af den hilsen, der er på bagsiden.


Pens. skatteinspektør Bent Larsen fortæller om dengang for 50 år, da han var elev i bygningen (dav. Dragør Rådhus).


Formanden Kurt Mathisen og lokalarkivar Lis Thavlov glæder sig over medlemmernes store interesse for de mange lokalhistoriske bøger.


Opdateret: 01. august 2006 23:16