Den 23. november 2004 var vi på besøg hos museumgruppen i Vilhelm Lauritzens gamle terminal.

Vores sekretær Dines Bogø hjælper ”Vilhelm Lauritzens historisk gruppe i Lufthavnen” på forskellig måde, og derfor var der undtagelsesvis blevet mulighed for at komme ind på Lufthavnens område.

Projektleder Inge Wredstrøm, der er formand for "VL - Historisk gruppe", og konsulent Flemming Jørgensen, der er med i arbejdsgruppen, viste rundt i den gamle flotte terminal.

Vi så filmen om flytningen af bygningen i sensommeren 1999 fra den oprindelige plads til Maglebylille og retableringen. Inge Wredstrøm, der som projektleder var med ved flytningen, knyttede bemærkninger til filmen.

Flemming Jørgensen viste kontroltårnet og radiorummet i bygningen, hvor Den Historiske gruppe nu har fremskaffet og genopsat meget af det udstyr, der blev brugt fra 1939 og en årrække frem.

Vi sluttede aftenenen med kaffe og brød i ”Hammers Restaurant” og her så vi gamle fotos og fik besvaret endnu flere spørgsmål. Inge Wredstrøm og Flemming Jørgensen fik af flere medlemmer lovning på effekter og nye oplysninger.

Af hensyn til det praktiske omkring mødet var dette møde kun for medlemmer. Tilmelding til mødet var nødvendig, da antal deltager var begrænset. Flere er skrevet på venteliste til et evt. senere tilsvarende arrangement. Se det udsendte medlemsblad nr. 3 fra november 2004.

Se også denne side


Opdateret: 18. januar 2010 af Dines Bogø