Befrielsen


I forbindelse med 60-året for Danmarks befrielse deltager foreningen i arrangementet på Dragør havn onsdag den 4. maj om eftermiddagen og aftenen.

Som optakt til 4-maj arrangementet afholdt foreningen et møde, hvor der blev vist billeder fra befrielsen. Billederne blev bl.a. kommenteret af Poul Petersen, der har taget en stor del af de fotos, vi kender fra Sydamager maj 1945.Poul Petersen var i 1944-1945  tilknyttet modstandsbevægelsen på Amager (Ampa A3). Han blev af kompagnichef Buckhave bedt om at fotografere. Det blev til mere  end 150 sort/hvide fotos og over  30 farvefoto fra maj-dagene 1945.


Formanden Kurt Mathisen takkede Poul Petersen for en levende beskrivelse af de mange store og små begivenheder i de hektiske dage.


Opdateret: 01. august 2006 10:26