Dragør Lokalhistoriske Forening


Besæftningshistorisk Dag

Søndag den 24. september 2006 kl. 13.00 - 16.00
deltog foreningen i arrangementet

Københavns Befæstningsdag:


Kl. 13.00 mødte 90 deltagere på Kongelundsfortet. Foreningens befæstningsspecialist Peter Thorning Christensen fortalte bl.a. om fortets meget omskiftelige historie.

Derefter cyklede man til Søndre Skovbatteri i Kongelunden. Næste stop, efter kørsel på stierne i Kongelunden til Søvang, var Poppelvej 56, hvor der er rester af "Skanse 3". Ved reservestandpladserne på Fællevej 200 var der igen stop og denne gang med øl og vand.

På Bachersmindevej fortalte Peter Thorning Christensen om de 7 gamle krudthuse på Amager fra 1782. 4 krudthuse er stadig bevaret, heraf 2 i Dragør kommune. Turen sluttede med rundvisning på Dragør Fort.

Efterfølgende kunne man opleve en flot opmarch af mange ældre køretøjer på forpladsen, fordi Dansk Veteranbil Klub havde sat hinanden stævne netop der.




Udsnit af kort fra "Befæstningsanlæg i Dragør kommune" skrevet i 1980 af Erik Housted og Peter Thorning Christensen


Kongelundsfortet. (Arkiv: Dines Bogø).


Skanser og batterier i Søvang. (Arkiv: Dines Bogø).


Afslutning på Dragør Fort. (Arkiv: Dines Bogø).

Over hele Storkøbenhavn var der åbent hus på de gamle anlæg. Se mulighederne og detaljer her: Københavns Befæstningsforening


 
Foto taget af Dines Bogø den 24. september 2006.


Link til Københavns Befæstning


Opdateret af Dines Bogø: 24. januar 2009