Dragør Lokalhistoriske Forening


Tirdag 27. marts 2012.
Lokale med "gammel viden" fortæller.Farvehandler Jørgen Palm Steffen (1938) fortalte kl. 19.30, efter den ordinære generalforsamling, om sin familie og sit eget liv i Dragør.

Uddrag af formandens beretning:

Årets døde:
Aage Pedersen
Bent Ibsen
Uffe Scheuer
Georg Zimling
Hans Zimling
Irene Hallberg

Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder. Irene Larsen tiltrådt som regnskabsfører efter kasserer Irene Hallbergs død.

Der har været mange arrangementer

Der er udsendt fem DLF-Nyt samt et DLF-special.

Nye blade laves i samarbejder med lokalarkivar Henning Sørensen, Dragør Lokalarkiv.

Lokalarkivet fejrer 50 års jubilæum 12. maj 2012.

Nye arrangementer blev omtalt.Ca. 80 overværede foredraget, der sluttede ca. 20.45.


Opdateret af Dines Bogø: 22. maj 2012