Artikel i Dragør Nyt, den 23. juli 2002

Dragør Borgerlige Skyttelag fejrer 75 års jubilæum:
Af pladshensyn havde Dragør Nyts redaktion valgt at udelade 3 fotos.

I august 1927 mødtes en kreds af lokale og landliggere for at stifte Dragør Borgerlige Skyttelag. Et af foreningens formål dengang var bl.a. at medvirke til en bedre forståelse mellem byens egne og landliggerne. I dag er det småt med landliggerne. De er blevet fastboende, men i Skyttelaget lægger man fortsat vægt på, at styrke venskaberne og sammenholdet.


Traditioner
I Dragør Borgerlige Skyttelag afholdes den årlige fugleskydning, anden søndag i august. Generalforsamlingen (kaldet Torskegildet) foregår i november. På fugleskydningsdagen samles skytterne og familie i den regerende konges have, hvor der bl.a. også uddeles hæderstegn til medlemmer. I de gamle vedtægter står der, at hæderstegn tildeles veltjente brødre efter bestemmelser truffet af Skyttelagets repræsentantskab.

Søndag den 11. august i år mødes tidligere konger, kronprinser, storkorsriddere og andet godtfolk hos den regerende fuglekonge Valdemar Bandolowski. Fra residensen på Skriverengen marchere optoget til skydningen, der også i år foregår på Dragør fort. Mon ikke der i en af dagens taler bliver indflettet et par ord om storkorsridder Torben Bødtkers nye titel som "Fortkommandant".

Det er også på fortet, at man kan se de gamle og nyere kongeskjolde. I år var det æresoldermand Erik Hermann bedre kendt som "Jeppe", der i den gamle messebygning viste og fortalte om skjoldene. Det foregik på "Fortets dag" også kendt som Grundlovsdag og Fars dag.

Hornorkester, som i gamle dage
Da der er langt fra Skriverengen til Prins Knud dæmning er der sørget for passende pauser undervejs, hvor vædskebalancen kan finjusteres. Et hornorkester vil i år lede optoget på rette vej. Skydningen på fortet afbrydes ved frokosttid, således at medlemmerne kan få stillet den værste sult. Damerne mødes også til frokost under forsæde af dronning Annette.

Senere på eftermiddagen, hvor fuglen er skudt ned, er det tid for præmieoverrækkelse og kåring af det nye kronprinsepar. Det nye kongepar kåres sluttelig og gennem tiden har der været mange gæt på, hvem der blev årets kongepar, da navnene kun er kendt i en meget snæver kreds.

I ældre tid sluttede man dagen med en større middag, men denne tradition blev afskaffet for en del år siden. Men i anledning af jubilæet har bestyrelsen besluttet i år at afholde middag fredagen før fugleskydningen.


Stabil ledelse
Skyttelaget har i lighed med tilsvarende foreninger traditioner, som mange i Dragør gennem tiden har stiftet bekendtskab med. Titler findes der også mange af og ledelsen består f.eks. af ikke mindre end generalsekretæren, finansministeren og statsministeren.

Den første "statsminister" var forretningsfører Axel Hermann. Han ledede Skyttelaget med myndig hånd helt frem til 1952, hvor landsretssagfører Albert Christensen overtog. Den nuværende statsminister redaktør Kjeld B. Nilsson ledede sammen med Albert Christensen foreningen de følgende 50 år. Det er meget specielt, at en forening, der kan fejre 75 års jubilæum, kun har haft 3 formænd gennem de mange år.

Der er ingen tvivl om at alle sejl vil blive sat til for at markere de 75 år, og byens borgere plejer da også ivrigt at følge begivenheden, når det store optog passerer gennem byen omkring 9.30 tiden søndag den 11. august.


Dragør Borgerlige Skyttelag ønskes tillykke af storkorsridder Dines Bogø


Link: Dragør Borgerlige Skyttelag

Artikler i Dragør Nyt

Artikler generelt