Carl Mogensen - Selvmord i København 1946?..Webmaster: Dines Bogø


Bog om besættelsestiden

Carl Mogensen: Generelt ... Dines Bogø ... Udgivet som e-bog
Blev der lavet aftaler mellem ledende danske polikere og Gestapo?

Blev mange af de svenske maskinpistoler opbevaret i tysk kontrollerede depoter?
En af datidens kendte modstandsfolk døde den 11. april 1946. Blev han likvideret eller var det et selvmord?

Hvem var grosserer Carl Mogensen. Hvorfor døde han?

Bogen, der udkom 21. maj 2004, er på 90 sider kostede 128 kr. Udsolgt og forventes ikke genoptrykt.
Enkelte af siderne i bogen:


Omtale af bogen Foredrag om Carl Mogensen ... Dines Bogø ... Igels Bar i Studiestræde E-Bog