Carl Mogensen - Selvmord i København 1946?.............Webmaster: Dines Bogø


Bog om besættelsestiden
Carl Mogensen: Generelt Foredrag om Carl Mogensen ... Dines Bogø ... Udgivet som e-bog Omtale af bogen ... Dines Bogø ... Igels Bar i Studiestræde


Blev der lavet aftaler mellem ledende danske polikere og Gestapo?

Blev mange af de svenske maskinpistoler opbevaret i tysk kontrollerede depoter?


En af datidens kendte modstandsfolk døde den 11. april 1946. Blev han likvideret eller var det et selvmord?

Hvem var grosserer Carl Mogensen. Hvorfor døde han?

Bogen, der udkom 21. maj 2004, er på 90 sider kostede 128 kr. Udsolgt og forventes ikke genoptrykt.
Enkelte af siderne i bogen: