Bladene skrevNygift par skudt januar 1945 i Gentofte af Gestapo. Lone & Lucjan Maslocha
generelt


I "Daglige beretninger om Begivenheder under Den Tyske Besættelse fra  januar 1944 til maj 1945" står der under onsdag den 10. januar 1945:

Vicebygningsinspektør forsvundet.
Siden i Onsdag har Vice Bygningsinspektør under Gentofte Kommune, Arkitekt H. Mendahl, Ledreborgs Allé 16, været forsvundet. Hans Familie har forespurgt hos Tyskerne, om han skulle være anholdt, men har overalt faaet den Besked, at der ikke er anholdt nogen af det Navn.

I Onsdags blev Arkitekt R.J. Wehage, der ogsaa er tilknyttet Gentofte Kommune, anholdt i sit Hjem, Hans Jensens Vej 44. Anholdelsen foregik under ret dramatiske Forhold. Der blev ringet paa, og da Arkitekten lukkede op, fik han stukket en Maskinpistol i Maven og erklæredes for anholdt.

Hans Hustru har nu faaet besked om, at det tyske Politi har afsluttet Sagen mod ham, og at han vil blive ført til Tyskland.>I "Daglige beretninger om Begivenheder under Den Tyske Besættelse fra  januar 1944 til maj 1945" står der under torsdag den 11. januar 1945:

Vicebygningsinspektørens Forsvinden.
Om Vicebygningsinspektører H. Mendahls Forsvinden kan gives følgende supplerende Oplysnigner: Da Arkitekt R.J. Wehage, der som nævnt ogsaa er ansat under Gentofte Kommune, ikke indfandt sig paa Kontoret om Morgenen Onsdag den 3. Januar, ringede Hr. Mendahl til hans Hjem.

Fruen, med hvem han kom til at tale, gjorde et stærkt oprevet Indtryk og sagde, at hun ikke kunne udtale sig nærmere.

Vicebygningsinsepktøren tog saa ud til Arkitekt Wehages Bopæl, Hans Jensens Vej 44. Paa dette Tidspunkt opholdt det fremmede Politi sig endnu i Hjemmet. Fru Wehage har meddelt, at ogsaa Mendahl blev taget med.

En Henvendelse fra Fru Mendahl til Tyskerne har ikke skaffet Klarhed i Sagen, idet de tyske Myndigheder har meddelt Fruen, at man ikke har anholdt nogen af det Navn.Det illegale blad Information skriver torsdag den 11. januar 1945:

Arkitekt R. J. Wehage, Hans Jensensvej 44, Gentofte, er blevet arresteret af Det Tyske Politi. I gaar fik hans hustru meddelelse om, at hans sag var afsluttet, og at han vilde blive ført til Tyskland. Det synes at være rekord for Tyskerne, der ellers lader De danske Fanger sidde i maaneder i Fængsel uden forhør.