Mindelunden i Ryvangen.............Webmaster: Dines Bogø


Mindelunden blev i 1945 anlagt i den nordlige del af Ingeniørregimentets øvelsesplads. Generelt om Mindelunden

Den ældste Pistolskydebane1943 og 20024. maj 1990 blev den ældste pistolskydebane i Ryvangen en del af Mindelunden. Anlægget, der ligger ved "Ole Nielsens Vej / Ryparken" er fra 1910-1915 og ombygget/udvidet omkring 1918 og igen i 1926. Tyskerne anvendte skydebanen til de første henrettelser i november 1943.
Skydebanen ved porten, der består af to smalle og en bred bane, blev ikke kun anvendt af officerer fra Ingeniørkasernen, men også af tjenestegørende officerer fra andre kaserner i Storkøbenhavn samt "Københavns Garnisons Officers Pistolskydeforeninger". Mandskab, der skulle træne med gevær, blev kørt til skydebanerne på Amager.
Pistolskydebanen, som den så ud, da tyskerne besatte øvelsesormådet i Ryvangen 29. august 1943. Den vestlige dengang meget korte skydebane er anlagt samtidig med, at området blev indrettet til militært øvelsesområde.

I 1918 blev bane 1 forlænget og en kort bane 2 anlagt.

I 1926 blev bane 1 og 2 forlænget og bane 3 anlagt yderst mod øst.