Kriegslazarett Kopenhagen på Frederiksberg

Lazaret - generelt

Bygning 21


Udsnit fra Jubilæumsskrift 2003. Bygning 21.


Bygning 21 set fra syd. Bemærk murskiftet mellem vindue 2 og 3 fra venstre. De to "udhæng" ligger oven på de tyske bunkeranlæg.


Tv: Meget lille rum i kælderen. Det er IKKE en stavefejl, men en bevaret påskrift fra 1940. Th: Nedgang til den østlige bunker.


3. juli 2013. Oprindelige bunkernedgange.I. flg. en kilde skulle tyskerne have haft deres administration i denne bygning, der er opført omkring 1920.

I 1943 blev der bygget to bunkeranlæg på sydsiden. Indvendig nedgang til anlæggene er spærret i dag. Begge "bunkeranlæg" er forbundet med udvendige trapper på sydsiden af bygningen.

I 1953 var der medicinsk afdeling E5 og E6 i denne bgyning.