Kriegslazarett Kopenhagen på Frederiksberg

Lazaret - generelt

Bygning 26


Hospitalsplan fra 1903. Den lyse markering angiver det beslaglagte område 1940-1947. Bygning 26 blev beslaglagt af Værnemagten i 1943.


Bygning 26. februar 2004 og 3. juli 2013. Oprindelig optagelsesbygning under Epidemiafdelingen. Bygningen har også fungeret som vaskeribygning. Under besættelsen anvendt til indkvartering af mandskab. I dag er bygningens hospitalets IT-afdeling.Da hospitalet blev bygget bestod Epidemiafdelingen af 4 bygninger: Optagelsesbygningen i starten anvendt som vaskeri (26), 2 sygebarekker (27) og en funktionærbolig (28). De 4 bygninger var omgivet af et højt plankeværk.