Kriegslazarett Kopenhagen på Frederiksberg

Lazaret - generelt

Bygning 301903. Fattiggården. Bagsiden mod vest (bygning nr. 30). De arrestrum tyskerne benyttede var allerede indrettet i 1903. Cellerne ligger i hver ende af bygningen i den høje kælder. Der var ikke operationsrum i denne bygning.


1903. Frederiksberg Hospital. Pilen peger på bygning 30. I forgrunden til venstre ligger Nyelands Plads.


Fattigvæsenets bygning (nr. 30), der blev beslaglagt af tyskerne og indrettet til Lazaret (Abteilung III). De danske sårede modstandsfolk husker specielt de 4 små celler i den høje kælderen (markeret med pile).


Februar 2004. Her lå bygning 30 (Fattigvæsenets Arbejdsanstalt).


Juli 2013. Pladsen, hvor bygning 30 lå.Bygning 30 og 24 (den oprindelige direktørbolig) var de første bygninger tyskerne fik overladt. Det skete allerede den 20. august 1940.

De lave bygninger (nr. 32, oprindelig Fattigvæsenets arbejdsværksteder) blev sandsynligvis også overtaget samme dato. Efter krigen blev bygning 30 indrettet til husvildeboliger. Bygningen er nu nedrevet.