Kriegslazarett Kopenhagen på Frederiksberg

Lazaret - generelt

Bygning 32


Februar 2004. Bygningerne 32. Teknisk Afdeling.


Juli 2013. Bygningerne 32. Teknisk Afdeling.I 1940 lå de bygningerne inden i det tyske område. Her var det tekniske personale, der skulle vedligeholde bygninger og inventar.

Plankeværket var opstillet ved kantsten i forgrunden. Bag fotografen lå døren ind til den danske del af hospitalet.

I baggrunden skimtes den daværende tyske kommandants bolig (bygning 24).

Bygningerne havde tidligere været værksteder under Arbejdsanstalten (bygning 30).