Vedr. anvendelsen af fotos og tekst.


På siderne er det tilstræbt at anvende egne fotos og tekst.

I det omfang, der er anvendt andre fotos eller tekster, er det efter aftale eller materiale til fri afbenyttelse.

Skulle der alligevel være tvivl om rettigheder bedes man kontakte web-master.

Thumbnails (miniature) på kalendersider henviser ofte til underliggende sider med forklarende tekster m.v.