Trekroner - Søfronten.........Webmaster: Dines Bogø

Sø og Sydfronten: Generelt


Februar 1932. Fotos: Erik Johansen.


Original: Dragør Luftfoto
29. juni 2006

I Kystartilleribladet 4/2006 skriver politikommissær Erik Boest om "Krigsfanger på Trekronerfort - Internering af 29 "prominente" tyskere 1946 -47.


Besøg på Trekroner. Juni 2007 ... Dines Bogø ... Besøg på Trekroner. Juni 2010